dalvíkurbyggð

Laust starf þjónustu- og upplýsingafulltrúa hjá Dalvíkurbyggð

Dalvíkurbyggð óskar eftir að ráða þjónustu- og upplýsingafulltrúa á Fjármála- og stjórnsýslusvið í 100% starf. Leitað er eftir einstaklingi sem er tilbúinn að þróast áfram í starfi og aðlaga sig að breyttu starfsumhverfi á hverjum tíma. Viðkomandi þarf að vera tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.  Umsóknarfrestur er til og með 25. október 2018.

Starfssvið:

 • Ritstjórn heimasíðu  og umsjón með vefmiðlum.
 • Tekur þátt í uppbyggingu á rafrænni stjórnsýslu og upplýsingatækni.
 • Markaðssetning á Dalvíkurbyggð og gerð kynningarefnis.
 • Almenn upplýsingagjöf í þjónustuveri.
 • Starfsmaður atvinnumála- og kynningarráðs.
 • Móttaka og skráning reikninga.
 • Þátttaka í stefnumótun.
 • Ýmis tímabundin verkefni .

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist í starfi, háskólapróf er æskilegt.
 • Góð þekking og reynsla af sambærilegum störfum er skilyrði.
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga, er kostur.
 • Góð tölvukunnátta og þekking á upplýsingatækni skilyrði.
 • Gott vald á íslensku og  færni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Skipulagshæfileikar, nákvæm vinnubrögð og árverkni.
 • Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund.
 • Sjálfstæði og frumkvæði í starfi.
 • Metnaður til árangurs og jákvæðni.

 

Umsóknum skal skila til sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs á netfangið gp@dalvikurbyggd.is.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Pálína Jóhannsdóttir, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs, (gp@dalvikurbyggd.is) eða í síma 460-4903.